(1)
Vukadinović, S. ADHEZIONI UGOVORI U FRANCUSKOM PRAVU. SPZ 2020, 64, 5-15.