(1)
Jovičić, K. PRAVNA PRIRODA ODNOSA IZMEĐU ARBITARA I STRANAKA: RECEPTUM ARBITRI. SPZ 2020, 64, 17-28.