(1)
Rajić Ćalić, J. FLEKSIBILIZACIJA RADNIH ODNOSA SA OSVRTOM NA RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM. SPZ 2020, 64, 87-97.