(1)
Radonjić, A. UPOREDNOPRAVNA ANALIZA ZAKONSKIH ODREDABA O PLAĆENOM ODSUSTVU U ZEMLJAMA BIVŠE JUGOSLAVIJE. SPZ 2020, 64, 99-112.