(1)
Diligenski, A. LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA U JAVNOJ UPRAVI. SPZ 2020, 64, 81-93.