(1)
Fernandez Jankov, F. POJAM MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG DELA I NJEGOVA EVOLUCIJA. SPZ 2020, 64, 95-109.