(1)
Kvastek, A. KOMPARACIJA KAZNENE REAKCIJE U SRBIJI I JAPANU. SPZ 2020, 64, 125-139.