Djurić, V. (2013). ХЕГЕМОНИЈА ДРЖАВНОГ И АУТОНОМИЈА ЦРКВЕНОГ ПРАВА У СР НЕМАЧКОЈ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Strani Pravni život, 57(3), 79-104. преузето од http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/281