Čović, A. (2013). ЗНАЧАЈ РАТИФИКАЦИЈЕ КОНВЕНЦИЈЕ САВЕТА ЕВРОПЕ О СПРЕЧАВАЊУ И БОРБИ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И НАСИЉА У ПОРОДИЦИ. Strani Pravni život, 57(3), 279-292. преузето од http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/291