Stanić, M. (2013). РАСПОДЕЛА МАНДАТА У ЕВРОПСКИМ ПОСТКОМУНИСТИЧКИМ ЗЕМЉАМА НА ПРИМЕРИМА ПОЉСКЕ, БУГАРСКЕ, ХРВАТСКЕ И МАКЕДОНИЈЕ. Strani Pravni život, 57(3), 311-325. преузето од http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/293