Mirić, R. (2013). БАНГАЛОРСКИ ПРИНЦИПИ-ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СУДИЈСКЕ ЕТИКЕ. Strani Pravni život, 57(3), 327-342. преузето од http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/294