Đukanović, V. (2013). РЕГУЛИСАЊЕ ИНТЕРНЕТ ИГАРА НА СРЕЋУ У МАЛТИ. Strani Pravni život, 57(3), 343-361. преузето од http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/295