Petrović, V. (2013). НАСТАНАК УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ. Strani Pravni život, 57(3), 363-379. преузето од http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/296