Blagojević, M. (2013). СПЕЦИФИЧНОСТИ ЈЕДНОГ ИЗВОРА УСТАВНОГ ПРАВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ. Strani Pravni život, 57(2), 207-220. преузето од http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/307