Vukadinović, S. (2020). ADHEZIONI UGOVORI U FRANCUSKOM PRAVU. Strani Pravni život, 64(1), 5-15. https://doi.org/10.5937/spz64-25009