Marković, V., & Romić, M. (2020). O USTAVNOSTI REGISTROVANJA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA – PRILOG PROUČAVANJU DRŽAVNO-CRKVENOG PRAVA. Strani Pravni život, 64(1), 45-61. https://doi.org/10.5937/spz64-25167