Rajić Ćalić, J. (2020). FLEKSIBILIZACIJA RADNIH ODNOSA SA OSVRTOM NA RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM. Strani Pravni život, 64(1), 87-97. https://doi.org/10.5937/spz64-25001