Krstinić, D., & Vasiljković, J. (2020). INSTITUT USVOJENJA U UPOREDNOM PRAVU. Strani Pravni život, 64(1), 113-125. преузето од http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/766