Šikanić, M. (2020). PRIMENA TEORIJE PRAVNIH TRANSPLANTATA NA PRENOŠENJE PRAVA U JAPANU TOKOM MEIĐI RESTAURACIJE. Strani Pravni život, 64(1), 127-140. https://doi.org/10.5937/spz64-25044