Kvastek, A. (2020). KOMPARACIJA KAZNENE REAKCIJE U SRBIJI I JAPANU. Strani Pravni život, 64(2), 125-139. https://doi.org/10.5937/spz64-26716