Kováčiková, H. (2021). REGIONALNO ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE NA ZAPADNOM BALKANU. KOJE LEKCIJE MOŽEMO DA NAUČIMO OD EEP? – STUDIJA JAVNIH NABAVKI. Strani Pravni život, 64(4), 133-145. https://doi.org/10.5937/spz64-29635