Petrović, D. (2021). OPŠTE KARAKTERISTIKE OSNOVNOG POJMA TERORIZMA. Strani Pravni život, 64(4), 147-160. https://doi.org/10.5937/spz64-29537