MIKIĆ, V. PERSPEKTIVA PREZIDENCIJALIZACIJE USTAVNOG SISTEMA TURSKE. Strani pravni život, v. 60, n. 2, p. 89-102, 30 jun. 2016.