KRIVOKAPIĆ, B. PRIMAT MEĐUNARODNOG PRAVA. Strani pravni život, v. 57, n. 3, p. 45-62, 30 set. 2013.