DJURIĆ, V. ХЕГЕМОНИЈА ДРЖАВНОГ И АУТОНОМИЈА ЦРКВЕНОГ ПРАВА У СР НЕМАЧКОЈ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Strani pravni život, v. 57, n. 3, p. 79-104, 30 set. 2013.