ĆERANIĆ, J. JEDINSTVENI PATENTNI SUD – NOVI PRAVOSUDNI ORGAN ZA REŠAVANJE SPOROVA U VEZI ZA EVROPSKIM I UNITARNIM PATENTOM. Strani pravni život, v. 57, n. 3, p. 121-135, 30 set. 2013.