JOCOVIĆ, M. ИНСТИТУТ ИНСАЈДЕРСКЕ ТРГОВИНЕ У ПРАВУ СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА. Strani pravni život, v. 57, n. 3, p. 225-245, 30 set. 2013.