ČOVIĆ, A. ЗНАЧАЈ РАТИФИКАЦИЈЕ КОНВЕНЦИЈЕ САВЕТА ЕВРОПЕ О СПРЕЧАВАЊУ И БОРБИ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И НАСИЉА У ПОРОДИЦИ. Strani pravni život, v. 57, n. 3, p. 279-292, 30 set. 2013.