MIRIĆ, R. БАНГАЛОРСКИ ПРИНЦИПИ-ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СУДИЈСКЕ ЕТИКЕ. Strani pravni život, v. 57, n. 3, p. 327-342, 30 set. 2013.