PRLJA, S. PRAVO NA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U EU. Strani pravni život, v. 62, n. 1, p. 89-99, 25 maio 2018.