KRIVOKAPIĆ, B. ODNOS MEĐUNARODNOG I UNUTRAŠNJEG PRAVA. Strani pravni život, v. 57, n. 2, p. 59-103, 30 abr. 2013.