PETROVIĆ, D. EUTANAZIJA I PRUŽANJE POMOĆI U SAMOUBISTVU KRIVIČNA ODGOVORNOST ZA POMAGANJE PRI SAMOUBISTVU. Strani pravni život, v. 57, n. 2, p. 167-184, 30 abr. 2013.