BLAGOJEVIĆ, M. СПЕЦИФИЧНОСТИ ЈЕДНОГ ИЗВОРА УСТАВНОГ ПРАВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ. Strani pravni život, v. 57, n. 2, p. 207-220, 30 abr. 2013.