DOBRIĆ, D.; MATIJEVIĆ, A. KORUPCIJA U JAVNOJ UPRAVI S OSVRTOM NA REPUBLIKU HRVATSKU. Strani pravni život, v. 57, n. 2, p. 291-314, 30 abr. 2013.