MISAILOVIĆ, J. NAKNADA ŠTETE KAO POSLEDICA NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU U PRAVU VELIKE BRITANIJE I REPUBLIKE SRBIJE. Strani pravni život, v. 62, n. 3, p. 197-211, 24 out. 2018.