BEKČIĆ PJEŠČIĆ, G. AMERIČKI PRAVNI SISTEM U KONTEKSTU ENGLESKOG PRAVNOG NASLEĐA I TEORIJE PRIRODNIH PRAVA DŽONA LOKA. Strani pravni život, v. 62, n. 4, p. 95-106, 28 mar. 2019.