OBRADOVIĆ, D. UGROŽAVANJE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU BIVŠIH JUGOSLOVENSKIH REPUBLIKA. Strani pravni život, v. 62, n. 4, p. 143-163, 28 mar. 2019.