ČOLOVIĆ, V. KLAUZULA ODSTUPANJA U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU. Strani pravni život, v. 63, n. 3, p. 17-31, 1 out. 2019.