ĐURIĆ, V. SLUŽBENA UPOTREBA JEZIKA NACIONALNIH MANЈINA U RADU ORGANA UPRAVE. Strani pravni život, v. 63, n. 3, p. 49-68, 1 out. 2019.