LIPOVČIĆ, S. INSPEKCIJSKI NADZOR KAO INSTRUMENT BORBE PROTIV FAKTIČKOG RADA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM PRAVU. Strani pravni život, v. 63, n. 3, p. 107-117, 1 out. 2019.