SOFTIĆ, E.; ČOKIĆ DŽINIĆ, M. NOTARIJAT U PRAVU PRIVREDNIH DRUŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE I NJEGOVA KOMPARACIJA SA NOTARIJATOM ZEMALJA GERMANSKOG PODRUČJA. Strani pravni život, v. 63, n. 3, p. 119-137, 1 out. 2019.