MATIJEVIĆ, B. CROQUIS POJMA „UPOTREBA VOZILA“ U OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI – KROZ PRAKSU SUDA EVROPSKE UNIJE. Strani pravni život, v. 63, n. 3, p. 139-146, 1 out. 2019.