VUKADINOVIĆ, S. ADHEZIONI UGOVORI U FRANCUSKOM PRAVU. Strani pravni život, v. 64, n. 1, p. 5-15, 21 abr. 2020.