JOVIČIĆ, K. PRAVNA PRIRODA ODNOSA IZMEĐU ARBITARA I STRANAKA: RECEPTUM ARBITRI. Strani pravni život, v. 64, n. 1, p. 17-28, 21 abr. 2020.