BOŽIĆ, M. O POLITIČKOJ POZADINI RANE SRPSKE RECEPCIJE FRANCUSKE SOCIOLOŠKE ŠKOLE I METODA U PRAVU. Strani pravni život, v. 64, n. 1, p. 77-86, 21 abr. 2020.