RAJIĆ ĆALIĆ, J. FLEKSIBILIZACIJA RADNIH ODNOSA SA OSVRTOM NA RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM. Strani pravni život, v. 64, n. 1, p. 87-97, 21 abr. 2020.