RADONJIĆ, A. UPOREDNOPRAVNA ANALIZA ZAKONSKIH ODREDABA O PLAĆENOM ODSUSTVU U ZEMLJAMA BIVŠE JUGOSLAVIJE. Strani pravni život, v. 64, n. 1, p. 99-112, 21 abr. 2020.