ŠIKANIĆ, M. PRIMENA TEORIJE PRAVNIH TRANSPLANTATA NA PRENOŠENJE PRAVA U JAPANU TOKOM MEIĐI RESTAURACIJE. Strani pravni život, v. 64, n. 1, p. 127-140, 21 abr. 2020.