KOSTIĆ, J.; PAVLOVIĆ, Z. PORESKI DELIKTI U ZAKONODAVSTVU SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE. Strani pravni život, v. 64, n. 1, p. 141-153, 21 abr. 2020.