VIŠEKRUNA, A. SUBORDINACIJA ZAJMOVA VLASNIKA U STEČAJNOM POSTUPKU – UPOREDNOPRAVNI OSVRT. Strani pravni život, v. 64, n. 2, p. 61-80, 24 ago. 2020.